Show simple item record

dc.contributor.authorWambui, Janet
dc.date.accessioned2019-03-27T13:09:56Z
dc.date.available2019-03-27T13:09:56Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/19348
dc.descriptionTasnifu Hii Imewasilishwa Ili Kutosheleza Baadhi Ya Mahitaji Ya Shahada Ya Uzamili Katika Chuo Kikuu Cha Kenyatta. Oktoba 2018en_US
dc.description.abstractUtafiti ulichunguza usimulizi katika riwaya ya Dharau ya Ini (2007) ya Kyalo Wamitila. Malengo ya utafiti yalikuwa ni kubainisha sauti za usimuliaji na viwango vya usimulizi katika riwaya; kuonyesha nafasi ya wakati katika usimulizi na kudhihirisha uwasilishaji wa usemi na fikra za wahusika katika uendelezaji wa hadithi. Utafiti uliongozwa na nadharia ya naratolojia kwa kuzingatia mwelekeo wa Gennette (1980). Naratolojia ilitumika katika kuchunguza sifa za muundo wa simulizi kwa kugawa vipengele vyake na kuzingatia uamilifu na uhusiano uliopo. Mihimili ya nadharia hii imesaidia katika kuihakiki matini kwa kuchunguza mbinu za usimulizi zinazotumika katika uendelezaji wa hadithi. Utafiti ulijikita maktabani ambapo vitabu, tasnifu na majarida yaliyoangazia masuala ya nadharia na usimulizi yalisomwa. Mbinu ya sampuli ya kimaksudi ilitumika katika ukusanyaji wa data iliyotokana na usomaji wa riwaya ya Dharau ya Ini. Mafungu yanayoonyesha sifa za sauti na viwango mbalimbali vya usimulizi, wakati katika usimulizi na uwasilishaji wa usemi na fikra za wahusika yalidondolewa kutoka kwenye matini. Data ilichanganuliwa na kuwasilishwa kwa mbinu ya kimaelezo kulingana na malengo ya utafiti. Utafiti ulibainisha kuwa riwaya imehusisha msimulizi anayeshiriki kama mhusika katika matukio anayosimulia na katika sehemu zingine anasimulia hadithi akiwa nje ya matukio hayo. Riwaya imehusisha matumizi ya mbinu rejeshi na elekezi katika uwasilishaji wa matukio. Ilitambulika kuwa uwasilishaji wa usemi na fikra za wahusika ni njia muhimu ya kubadili mitazamo ya usimulizi katika uendelezaji wa hadithi. Utafiti umetoa mchango kwa kuonyesha jinsi nyingine ya kuchanganua riwaya kwa kuhusisha nadharia ya naratolojia. Mapendekezo yaliyotolewa ni kuwa tafiti zaidi zifanywe ili kuchunguza mbinu za usimulizi katika tungo zingine za fasihi ili kuikuza kazi ya fasihi andishi.en_US
dc.language.isoKiswahilien_US
dc.publisherKenyatta University
dc.titleUsimulizi katika Riwaya ya Dharau ya Inien_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record