Show simple item record

dc.contributor.advisorKing'ei, Kitula Osore, Miriam
dc.contributor.authorGathenya, Elizabeth Wambui
dc.date.accessioned2018-09-19T08:25:43Z
dc.date.available2018-09-19T08:25:43Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/18621
dc.descriptionTasnifu hii imetolewa kwa lengo la kutosheleza baadhi ya mahitaji ya shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu Cha Kenyatta. Mei, 2018en_US
dc.description.abstractIKISIRI Utafiti huu umechanganua mtindo na mielekeo kwa kushughulikia matumizi ya uchimuzi na ukiushi katika riwaya teule za mwandishi Shafi Adam Shafi. Utafiti unazingatia riwaya mbili teule za Kuli (1979) na Haini (2003). Uteuzi wa riwaya hizo ulifanywa kwa kutumia mbinu kusudio kwa kuwa zilidhihirisha mtindo wa mwandishi kupitia matumizi ya uchimuzi na ukiushi ambazo zingetosheleza mahitaji ya utafiti huu. Utafiti ulizingatia matumizi ya uchimuzi na ukiushi wa maneno na maana katika riwaya husika. Aidha, mielekeo ya mwandishi ya kijamii, kiuchumi, kihistoria na kimapinduzi inajitokeza. Utafiti huu uliongozwa na nadharia changamano. Nadharia ya Uhalisia wa Kijamaa na nadharia ya Kimtindo. Mihimili ya nadharia ya Kijamaa ilifaa utafiti huu kwa kuchanganua mazingira na mielekeo ya mwandishi. Nayo mihimili ya nadharia ya Kimtindo kama alivyoeleza Leech (1969) ilitumika katika kubainisha aina za ukiushi wa uandishi wa riwaya husika. Mihimili ya nadharia ya Kimtindo ilimwongoza mtafiti katika ufasiri wa ujumbe wa riwaya teule. Matokeo ya utafiti yaliwasilishwa kwa njia ya maelezo ambapo uchanganuzi ulizingatia mielekeo ya mwandishi, uchimuzi na ukiushi wa msamiati na maana katika riwaya zote mbili.en_US
dc.description.sponsorshipKenyatta Universityen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKenyatta Universityen_US
dc.titleMielekeo na mtindo wa Shafi Adam Shafi katika riwaya za Kuli na Hainien_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record