Now showing items 1-1 of 1

    • Mashairi huru: uchambuzi wa dhamira na mtindo 

      Masinde, Edwin (2012-05-08)
      Tasnifu hii inashughulikia baadhi ya mashairi huru ya watunzi atatu wa tanzania. Inajadili dhamira na mtindo katika mashiri huru ya kiswahili, hususa jinsi dhamira zinavyoathiri uteuzi wa ligha katika kazi ya fasihi na ...