Now showing items 1-1 of 1

    • Dhuluma za Kitabaka katika Riwaya za Mkamandume na Shetani Msalabani 

      Kausi, Barasa George (Kenyatta University, 2021)
      Utafiti huu umebainisha namna masuala ya dhuluma za kitabaka yanavyojitokeza katika riwaya za Mkamandume (2004) na Shetani Msalabani (1982). Waandishi wa riwaya hizi; Said A. Mohamed na Ngugi wa Thiong’o mtawalia wametuchorea ...