Now showing items 1-1 of 1

    • Nyiso za wabukusu: maudhui na lugha 

      Wanjala, Fred Simiyu (2014-04-22)
      Utafiti huu unachunguza maudhui na lugha katika nyiso za Wabukusu. Unachunguza namna fanani hubadilisha lugha na maudhui katika nyizo za Wabukusu ili kutekeleza madhumuni yake. Utafiti unajikita katika nyimbo zilizoimbwa ...