Now showing items 1-2 of 2

  • Dhima ya Usimulizi Katika Uwasilishaji wa Nyimbo za Taarab 

   Misoi, Dorcas (Kenyatta University, 2022)
   This research aimed at investigating narration in taarab songs with the aim of identifying the role of narration aspects in presenting taarab songs. The narrative aspects that were investigated were narrative time, ...
  • Sitiari za Kiswahili na Lubukusu: Mtazamo Linganishi 

   Kundu, Paul Wasike (Kenyatta University, 2022)
   Utafiti huu unahusu matumizi mbalimbali ya sitiari katika mazungumzo ya lugha ya Lubukusu kiulinganifu na sitiari zinavyotumika katika lugha ya Kiswahili. Kichocheo cha utafiti huu ni kuwa, japo waandishi na watafiti wa ...