Now showing items 1-1 of 1

    • Uchanganuzi wa Usimulizi Kama Mtindo Katika Nyimbo za Bahati Bukuku 

      Aboge, Asige Nelson (Kenyatta University, 2021)
      Utafiti huu ulichunguza vipengele vya usimulizi katika nyimbo teule za Bahati Bukuku. Nyimbo aghalabu huwa na mbinu za kimtindo ambazo huwasilisha jinsi maudhui yalivyojitokeza katika nyimbo hizo. Uhakiki huu ulijikita ...