Now showing items 1-1 of 1

    • Matumizi ya lugha na jazanda katika nyimbo za Jacob Luseno 

      Malenya, Mary (2011-11-15)
      Katika tasnifu hii tumechunguza lugha na jazanda alizotumia marehemu Jacob Luseno katika nyimbo zake. Kazi hii imeshughulikia jinsi Luseno alivyoteua tamathali za usemi kulingana na vipindi vitatu vya utawala nchini Kenya ...