Now showing items 1-1 of 1

    • Uchunguzi wa uozo katlka mashairi ya Khatib na King'ei 

      Barasa, Ayub O. (2015-12)
      Utafiti huu umeshughulikia uozo katika mashairi ya Khatib na King'ei kwa kuongozwa na nadharia ya kimtindo na maadili. Nadharia hizi zilifaa utafiti huu ikizingatiwa kwamba maudhui ya mtunzi na mtindo anaoutumia katika ...