Now showing items 1-1 of 1

    • Usawini wa wahusika makahaba katika riwaya za Said Ahmed Mohammed 

      Augustine, Muindi (2012-05-17)
      Utafiti wetu unahusu suala la ukahaba katika riwaya nne za Said Ahmed Mohammed. Tunahakiki usawiri wa wahusika makahaba kwa madhumuni ya kubainisha sababu za kuwepo kwa ukahaba katika jamii. Aidha, tunatalii namna ambavyo ...