Now showing items 1-1 of 1

    • Usawiri wa Uovu Katika Riwaya Teule za Ben R. Mtobwa 

      Anyango, Pamela A. (Kenyatta University, 2016)
      Utafiti huu umelenga kuelezea uovu katika jamii kama unavyosawiriwa na Ben R. Mtobwa. Maswala yanayotendeka ni nyeti na ibuka katika jamii ya sasa. Riwaya ambazo zimeshughulikiwa ni Salamu Kutoka Kuzimu (1984) na Tutarudi ...