Now showing items 1-1 of 1

    • Uhamishaji wa maana katika sajili ya mchezo wa Kandanda 

      Anjejo, Mark Odawo (Kenyatta University, 2015)
      Utafiti huu ulinuia kubainisha jinsi maana inavyohamishwa katika sajili ya mchezo wa kandanda nchini Kenya. Lugha ya mchezo wa kandanda huonyesha namna ya utegemezi wa maneno na kauli za sajili tofauti na istilahi za taaluma ...