Now showing items 1-1 of 1

    • Upekee wa Lugha Katika Mikahawa ya Eastlands 

      Ahutah, Tony Munyasa (2012)
      Utafiti huu ulilenga kutambua na kubainisha sifa zinazoifanya lugha ya mikahawani- Eastlands kuwa na upekee fulani. Hizi ni sifa ambazo zimekita hadi kiwango cha kuifanya lugha hii ielekee kuwa namna ya sajili ya mikahawa ...