Now showing items 1-1 of 1

    • Dhuluma dhidi ya watoto katika riwaya za kiswahili 

      Kavuria, Peter N. (2011-11-16)
      Utafiti huu umeshughulikia maudhui ya dhuluma dhidi ya watoto kama vanavyobainika katika riwaya teule za Kiswahili. Mtafiti amehakiki kazi teule za waandishi za riwaya zilizoandikwa na waandishi wa k ke na wa kiume. ...