Now showing items 1-1 of 1

    • Muundo wa Njeo Katika Lugha ya Kingoni 

      Haule, Festo Christantus (2013-12-17)
      Utafiti huu umehusika kuchunguza muundo wa njeo na halinjeo katika lugha ya Kingoni. Mofimu ya njeo na halinjeo katika vitenzi vya lugha ya Kingoni inaundwa kupitia viambishi (mofimu) na toni. Kwa hivyo, masuala matatu ...