Show simple item record

dc.contributor.advisorKing'ei, Kitula Osore, Miriam
dc.contributor.authorM' garuthi, Timothy Kinoti
dc.date.accessioned2016-01-14T08:51:58Z
dc.date.available2016-01-14T08:51:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/14039
dc.descriptionIliyotolewa kwa madhumuni ya kutosheleza baadhi ya Mahitaji ya shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Kenyattaen_US
dc.description.abstractUtafiti huu umeshughulikia swala la usawm wa wahusika katika mashairi ya Kiswahili. Mtafiti ameyahakiki mashairi teule ya washairi .wawili kwa lengo la kutathmini jinsi washairi hawa walivyowateua wahusika wao, aina za wahusika na jinsi wahusika hawa walivyotumiwa kutolea hisia za w,ashairi. Diwani zilizochaguliwa ni mbili; moja ya Hassan Mwalimu Mbega Dafina ya Umalenga (1984) na nyingine ya Said Ahmed Mohamed Jicho la Ndani (2002). Nadharia iliyoongoza utafiti huu ni ile ya Ulimbwende ambayo hujaribu kueleza umuhimu wa wahusika katika ushairi, hasa katika kutolea hisia za mshairi badala ya kujifunga na arudhi. Nadharia hii pia hueleza umuhimu wa kuzin tia mazingira ya aina mbalimbali katika utunzi wa mashairi. Tasnifu hii ina sura tano. Sura ya kwanza ni utangulizi wa utafiti ambapo mtafiti ameifafanua mada ya utafiti, sababu za kuchagua mada na upeo wa utafiti. Sura hii pia inao ufafanuzi juu ya udurusu wa maandishi yanayohusu mada hii pamoja na nadharia iliyoongoza utafiti. Hatimaye pana maelezo juu ya mbinu za utafiti zilizotumika. Katika sura ya pili pamejadiliwa vigezo vinavyozingatiwa na washairi katika uteuzi wa wahusika wao. Mtafiti ameshughulikia aina mbalimbali za mazingira ambayo huchangia katika uteuzi wa wahusika. Sura ya tatu imejadili aina za wahusika wanaopatikana katika mashairi teule na jinsi washairi walivyowaunga kwa ubunifu wa hali ya juu kwa lengo la kuuwasilisha ujumbe wao kikamilifu. Vlll Mtafiti ameangaha jinsi wahusika hawa wanavyohusiana na kuathiriana na hivyo kusaidia katika ujenzi wa maudhui. Katika sura ya nne mtafiti amejadili jinsi washairi walivyowatumia wahusika kudhihirishahisia mbalimbali. Sura ya tano ni hitimisho linalotoa muhtasari na matokeo ya utafiti, pamoja na mapendekezoya mtafiti. Mwishonimwa tasnifu kuna marejeleo ya utafiti huu.en_US
dc.description.sponsorshipKenyatta Universityen_US
dc.language.isoenen_US
dc.titleUsawiri wa wahusika ka tika dafina ya Umalenga (H.M Mbega) na jiero la ndani (S.A Mohamed)en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record