Show simple item record

dc.contributor.advisorKing'ei, Kitula Osore, Miriam
dc.contributor.authorMwania, James M.
dc.date.accessioned2016-01-13T13:35:38Z
dc.date.available2016-01-13T13:35:38Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/14037
dc.descriptionIdara ya kiswahili na lugha za Kiafrika chuo kikuu cha kenyatta tasnifu hii imetolewa ill kutosheleza baadhi ya mahitaji ya siiahada ya uzamili katlka chuo kikuucha kenyatta , June2007en_US
dc.description.abstractUtafiti huu umeshughulikia usambamba katika ushairi hum wa . Kiswahili. Lengo la utafiti huu ni kudhihirisha namna mshairi wa kisasa anavyotumia uhuru wake wa utunzi katika kujadili maswala mbalimbali yanayoikumba jamii. Utafiti huu umetumia usambamba katika kuzihakiki diwani za Kichomi, Mchezo wa Karata na Chembe cha Mayo. Nadharia iliyoongoza utafiti huu ni nadharia ya semiotiki. Nadharia hii huzingatia zaidi ishara na uashiriaji katika kazi za fasihi. Hivyo \ humsaidia mhakiki kuchunguza ujumbe unaowasilishwa na msann katika kazi zake. Kazi hii imegawanywa katika sura tano. Sura ya kwanza imeshughulikia mada ya utafiti, madhumuni ya utafiti pamoja na sababu za kuchagua mada. Hali kadhalika, udurusu wa maandishi yanayohusu mada ya utafiti pamoja na msingi wa nadharia iliyoongoza utafiti huu ni baadhi ya mambo ambayo yameshughulikiwa. Pia imeshughulikia mbinu za utafiti, sampuli, ukusanyaji pamoja na uchanganuzi na uwasilishaji wa data. Sura ya pili imeshughulikia historia fupi ya ushairi pamoj a na dhana ya ushairi, ushairi hum na historia fupi ya ushairi hum. Kadhalika, mazingira ya msanii, enzi ya ukoloni katika Afrika Mashariki na kuchipuka kwa usambamba nchini Tanzania na Kenya ni baadhi ya yaliyojadiliwa. Pia imeshughulikia maisha ya wasanii tuliochunguza kazi zao Kezilahabi, Mberia na Mazrui.en_US
dc.description.sponsorshipKenyatta Universityen_US
dc.language.isoenen_US
dc.titleUsambamba katlka ushairi-huruen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record