Now showing items 1-1 of 1

    • Acetyl salicylic acid attenuates cardiac hypertrophy through Wnt signaling 

      Gitau, Samuel C.; Li, Xuelian; Zhao, Dandan; Guo, Zhenfeng; Liang, Haihai; Qian, Ming; Lv, Lifang; Li, Tianshi; Xu, Bozhi; Wang, Zhiguo; Zhang, Yong; Xu, Chaoqian; Lu, Yanjie; Du, Zhiming; Shan, Hongli; Yang, Baofeng (Springer Verlag, 2015)
      Ventricular hypertrophy is a powerful and independent predictor of cardiovascular morbid events. The vascular properties of low-dose acetyl salicylic acid (aspirin) provide cardiovascular benefits through the irreversible ...