Show simple item record

dc.contributor.authorMeble, Barasa
dc.date.accessioned2015-03-10T08:09:16Z
dc.date.available2015-03-10T08:09:16Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/12351
dc.descriptionShahada ya Azamili , Idara ya Kiswahili na Lugha za Kiasili.2007= Master of arts, Department of Kiswahili and African Languages ,2007en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is to investigate the use of metaphor in the Abanyala and Swahili riddle. The researcher was inspired by the fact that even though the writers and researchers of riddles did a lot in collecting, classifying and giving functions of riddles, the aspect of the use of metaphor in riddles was overlooked. More so in the specified communities. Most riddles are in fact metaphors for this reason the researcher looked into the use of the metaphor in the Abanyala and Swahili riddle. The researcher based on the principles laid out in the Semiotic Theory which was found by Ferd inand de Saussure in the year 1906. The theory was later developed by Charles Pierce and Roland Barthes who had a different view from Ferdinand de Saussure. Pierce and Barthes associated sign and meaning in relation to the context. Pierce believed that sign as an object, can be classified as an icon, an index, or a symbol. Barthes is associated with the code which he believes that it can be used in analyzing literature, he further divided the code as follows: proairetic, hermeneutic, semic, symbolic and referential codes. These principles were used in establishing types of metaphors in the Abanyala and Swahili riddles. The importance of metaphors in the Abanyala and Swahili riddles. The principles also guided the researcher in finding out why the Abanyala and Swahili use riddles. The research started from the library in which information pertaining riddles and metaphors were found. Thereafter the researcher went Into the field for data collection. Purposive sampling was used during data collection whereby !lve .standard six pupils in five primary schools, five old men and five old women were sampled f t i- basihg on their knowledge and experience in the targeted community. Questionnaire, discussion and observation methods were used during data collection. The research report is divided into five chapters. Chapter one deals with introductory issues. Chapter two deals with types of metaphors used in Abanyala and Swahili riddles. Chapter three metaphors and their uses, chapter four why the Abanyala and Swahili use riddles. Chapter five conclusions research findings and recommendations. The findings of the study will benefit the society as a whole.en_US
dc.description.abstractKazi ya kuushughulikia utafiti huu ilikuwa ngumu na iliyohitaji subira kubwa. Kazi hii isingefanyika bila ya kuwako kwa msaada wa watu wengine. Msaada huo ulikuwa wa kila aina, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai na uwezo wa kushughulikia yote yaliyohitajika kwenye utafiti huu. Pili nampongeza mamangu Grace Barasa kwa kunishajiisha kila mara kukamilisha shughuli hii. Mamajitihada zako hazikuambulia patupu. Sitawasahau wasimamizi wangu Dkt. Edwin Masinde aliyenielekeza ipasavyo mambo yalipokaribia kwenda upogo, bila kumsahau Dkt. Pamela Ngugi aliyekuwa tayari kunisikiliza na kunipa mwelekeo nilipokaribia kuugonga mwamba. Shukrani zangu pia ziwaendee wahadhiri wote wa Idara ya Kiswahili kwa mwongozo walionipa wakati wa kulitetea pendekezo langu la utafiti. Wanafunzi wenzangu ambao tulikuwa nao pia wanastahili shukrani za kipekee. Tulisaidiana kupandahadi ngazi za juu. Mlinisaidia kwa kunipa moyo wakati nilizidiwa na kazi. Hawa ni pamoja na Regina, Birir, Helena, Elizabeth, Sophie na wengine ambao sijawataja hapa. Mme wangu Evans Omwando pamoja na wanangu Eugene, Daisy na Faith, nawatolea shukrani zangu za dhati kwa msaada mlionipa wakati huo mgumu.
dc.description.sponsorshipKenyatta Universityen_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleMatumizi ya sitiari katika vitendawili vya abanyala (k): mtazamo unganishi na vitendawiu vya waswahilien_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record