Now showing items 1-1 of 1

    • Athari ya Utenzi Katika Uandishi wa Riwaya Teule ya Kiswahili. 

      Nabangi, Judith Khasoa (Kenyatta University, 2017-06)
      Utafiti huu umejikita katika kuonyesha athari ya utenzi katika uandishi wa riwaya teule ya Kiswahili. Matumizi ya utenzi katika uandishi wa riwaya ni mojawapo ya mbinu za kimtindo za uandishi. Kwa hivyo, utafiti huu umefanywa ...